” DON QUICHOTTE CARTOON COMMITTEE”

dq-cartooncommittee-bant.jpg

URUGUAYLI RESSAM-KARÝKATÜRCÜ RAQUEL ORZUJ DA KOMÝSYONUMUZDA.. DÜNYA KARÝKATÜRÜNE BÝR ANLAMDA SES GETÝREN OLUÞUMUMUZA HER GÜN DEÐERLÝ BÝR USTAYI KATMAK ÝNANILMAZ MUTLULUK VERÝYOR. TEKLÝF EDÝP TE GERÝ ÇEVÝREN ÞÝMDÝYE KADAR SADECE BÝR YABANCI KARÝKATÜRCÜ OLDU. 4 TÜRK ÇÝZERE YAPTIÐIMIZ TEKLÝFE GELEN OLUMSUZ YANITA ÝSE “YORUM YOK” DÝYELÝM ÞÝMDÝLÝK.. KOMÝSYONLA ÝLGÝLÝ KAFASINDA SORU ÝÞARETLERÝ OLANLAR ÝÇÝN BÝRKAÇ GÜNE KADAR KOMÝSYONU DAHA ÝYÝ TANITAN TÜRKÇE-ÝNGÝLÝZCE BÝR TEXT HAZIRLAYACAÐIZ..

raquel_orzuj-foto.jpg

DEAR ERDOGAN KARAYEL
THANK YOU FOR THE HONOUR OF YOUR NOMINATION,
IN THE  DON QUICHOTTE,CARTOON COMMITTEE.-


RAQUEL ORZUJ-URUGUAY.2007

raquel_orzuj2.jpg