DEREK EASTERBY (GERMANY)

derekeasterby-bant.jpg

GEÇTÝÐÝMÝZ HAFTA ALMANYA’YI ZÝYARET EDEN BAÞBAKAN ERDOÐAN’IN ÖZELLÝKLE KÖLN’DE YAPTIÐI KONUÞMA, ALMAN MEDYASINDA UZLAÞMA KARÞITI BÝR ÜSLUP OLARAK DEÐERLENDÝRÝLDÝ. ALMAN POLÝTÝKACILARIN DA KONUÞMAYA SERT MESAJLAR VERMESÝ, ÖZELLÝKLE BUGÜNLERDE ALMAN MEDYASINI HAREKETLENDÝRDÝ.. ÝKÝ GÜN ÖNCE FOCUS DERGÝSÝYLE YAPTIÐIMIZ SÖYLEÞÝDE HER ÝKÝ TARAFIN DA EKSÝKLERÝ VE YANLIÞLARI BULUNDUÐUNA DEÐÝNDÝK. MUHABÝRÝN “BÝZLERÝN DE HATASI VAR” GÖRÜÞÜME ÞAÞIRARAK, “ÝLK DEFA ÖZELEÞTÝRÝ YAPAN BÝR TÜRKLE KONUÞUYORUZ” DEMESÝ ENTERESANDI.
DQ KARÝKATÜR KOMÝSYONU ÜYESÝ DEREK EASTERBY DE BU KONUDA ÇÝZDÝÐÝ KARÝKATÜRÜNDE BAÞBAKAN ERDOÐAN’IN KONUÞMASIYLA INTEGRASYONUN OLUMSUZ ETKÝLENDÝÐÝ GÖRÜÞÜNDE..

derek-tayyiperdogan.jpg