DENIZLI KIZILCABÖLÜK BELDESI BELEDIYE BASKANLIGI’NA BIR KARIKATÜRCÜ SECILDI…

news-bant.jpg

abdulkadiruslu-bb.jpg

KARÝKATÜRCÜ BELEDÝYE BAÞKANI

 

Denizli Ýli Kýzýlcabölük Beldesi Belediye Baþkanlýðýna

MHP’den adayligini koyan karikatürcü Abdülkadir Uslu seçildi.

1985 yýlýnda çýkardýðý “Tebessüm” dergisiyle,

karikatür sevdalýsý olduðunu kanýtlayan Uslu,

ayni yýllarda “Gýcýk” dergisinde Ýzmirli çizerlerle birlikteydi. 

Abdülkadir Uslu geçen aylarda Adana’da gerçekleþen

“Çiçeði Burnunda Karikatürcüler” buluþmasýnda

karikaturcu dostlariyla birlikte…