ÇIZGILERI GIBI KENDISI DE “ÇOCUK” ÇIZER: MISTIK

haberler-bant2.jpg

ÞU FOTOÐRAFA BAKIP TA DUYGULANMAMAK MÜMKÜN MÜ? DOÐAN KARDEÞ’TE ONUN ÇÝZGÝLERÝYLE BÜYÜYEN KUÞAK OLARAK "NÝYE MISTIK’LA DAHA ÇOK HAÞIR NEÞIR OLAMADIK" DÝYE NE KADAR HAYIFLANMIÞIMDIR. EFLATUN NURÝ ÝLE BÝRARAYA GELÝÞLERÝNDE TATLI-SERT ÞAKALARINI, BÝRBÝRLERÝYLE ÇOCUKLAR GÝBÝ ATIÞMALARINA GÜLMEKTEN KATILDIÐIMIZ GÜNLERÝ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?
BÝR BÝR GÝDÝYOR USTALARIMIZ.. GERÝDE BELLEKLERDE ANILAR, SARARMIÞ FOTOÐRAFLAR.. YAZILAR.. ÇÝZÝLER.. ONLARCA.. YÜZLERCE.. KARÝKATÜRCÜLERÝN DUYGULARINI COSKUYLA KAÐIDA DÖKTÜÐÜ, KAÐITTAN GEMÝLER YAPTIÐI GÜNLER ÇOOK GERÝLERDE KALDI. USTA KARÝKATÜRCÜLERÝ KAPIÞAN BAB-I ALÝ’YÝ BÝR DÜÞÜNÜN GEÇMÝÞE UZANIP.. CAÐALOÐLU YOKUÞUNU ÇIKARKEN BÝR ELÝNÝZ AZÝZ NESÝN’E BÝR ELÝNÝZ ALÝ ULVÝ’YE ÇARPARKEN, ÞÝMDÝLERDE ELLERÝNÝZ YA NAKÞÝBENDÝ’YE, YA FETULLAHÇI’YA, YA  NURCU’YA ÇARPIYOR. KARÝKATÜRCÜLER ARTIK EL ÜSTÜNDE DEÐÝL, KAPI ÖNÜNDE TUTULUYOR. BAÞBAKANININ DAVA ÜSTÜNE DAVA AÇTIÐI BÝR ÜLKENÝN GAZETE SAHÝPLERÝNDEN EL ÝNSAF BEKLEMEK ZATEN NE DERECE DOÐRU KÝ?!..
SUAVÝ SÜALP.. ALÝ ULVÝ.. NECMÝ RIZA AYÇA.. FERRUH DOÐAN.. MISTIK.. ZEKÝ BEYNER.. OÐUZ ARAL.. SEMÝH BALCIOÐLU VE GENCECÝK YAÞTA ARAMIZDAN AYRILAN SEVGÝLÝ NECATÝ ABACI.. HEMEN HEPÝNÝZLE YAKINDAN TANIÞMIÞ, AYNI MAHALLEDE OTURMUÞ, AYNI DERGÝDE ÇALIÞMIÞ BÝR ÝNSAN OLARAK NE KADAR ÞANSLIYIM.. AMA BÝLMENÝZÝ ÝSTERÝM KÝ, SÝZSÝZ MÝZAH DÜNYASININ HÝÇ TADI TUZU KALMADI.. SÝZLERDEN GERÝYE KALAN,  SARARMIÞ KAÐITLARDA DONMUÞ ZAMANLARDAN VE ÖLÜMSÜZ ÇÝZGÝLERÝNÝZDEN BAÞKA…   E.K.

mistik.jpg

(fotograf: çerkez karadað, yollayan: erdoðan oruç)