CIHAN DEMIRCI-MUSTAFA KIRAN SÖYLESISI…

haberler-bant2.jpg

mkcd.jpg

Tüyap Kitap Fuarý Basýn Bülteni

 

Cihan Demirci ve Mustafa Kýran’dan

Tüyap’ta 27 Ekim Cumartesi günü ofansif bir futbol söyleþisi:

  “Futbol ve Mizah”

 

Mizah edebiyatýmýzýn usta kalemlerinden mizah yazarý ve karikatürist Cihan Demirci ile mizah yazarý ve

8 dil dilen futbol tercümaný Mustafa Kýran‘ýn 26. Tüyap Ýstanbul Kitap Fuarýnda 27 Ekim Cumartesi günü,

saat: 18.15-19.15 arasýnda Büyükada Salonunda gerçekleþtirecekleri “Mizah ve Futbol” baþlýklý söyleþide

mizahçý gözüyle futbol mizah iliþkisine bakacaklar.

 

Söyleþide; Türkiye’de futbolun hali, taraftar olma vaziyeti, spor yorumcularý, hakemler,

Fenerbahçe ve diðer büyükler ile futbolun içinde var olan ama güzümüzden kaçan mizah ele alýnacak.

Demirci ve Kýran, sýk sýk topa girecekleri “duran toplarýn etkili olacaðý bu ofansif söyleþi için hem futbolu hem de mizahý seven okurlarý 27 Ekim Cumartesi günü Tüyap Kitap fuarýna bekliyorlar.

Cihan Demirci son olarak “RTE Garantili Fýkralar” adlý özgün fýkra kitabýný,

Mustafa Kýran da “Adýmýz Çýkmýþ Türklere” adlý mizah kitaplarýný yayýnlamýþlardý.