CEMAL NADIR KABRI BASINDA ANILDI..

news-bant.jpg

cnadir.jpg


RASIT YAKALI VE ERDOGAN BOZOK, CEMAL NADIR’IN KABRI BASINDA..

(FOTOGRAF: R.YAKALI & E.BOZOK, PHOTOSHOP: E.KARAYEL)