BUGÜN CANIM KARIKATÜRE IHANET (!) ETMEK ISTIYOR…

erdogankarayel-bant.jpg

DÝYECEKSÝNÝZ KÝ "NERDEN ÇIKTI ÞÝMDÝ BU KARAOÐLAN KARÝKATÜRÜ?" ANLATAYIM…
YÝTÝRÝLEN DEÐERLERÝN YERÝNE GELMEDÝÐÝ, ÜLKE TOPRAKLARINI, ÖZEL KURUM VE KURULUÞLARI, BANKALARI, BARAJLARI, LÝMANLARI YABANCILARA PEÞKEÞ ÇEKEN ZÝHNÝYETÝN BELKÝ "BEÞ YIL" DAHA ÜLKE ÜZERÝNE KABUS GÝBÝ ÇÖREKLENMESÝNE ÝKÝ GÜN KALA, ÝHANETLERÝN KÝLOLARCA ALTIN VE DOLARLA PAZARLIK YAPILDIÐI GÜNÜMÜZDE BEN DE BU KANDIRIKÇI (!) PHOTOSHOP ÇALIÞMAMLA BÝR KERE DAHA KARÝKATÜRE "ÝHANET" (!) ETMEK ÝSTEDÝM. NE DÝYEYÝM, ÝÇÝMDEN GELDÝ :)) HA, BÝRÝLERÝ GICIK MI OLUR, ORDA, BURDA MI ATIP TUTAR, ONU BÝLEMEM.. ÇÝZER ADAM "ÇÝZER" ARKADAÞ BENÝM BÝLDÝÐÝM!! AYLARDIR KARIKATÜR ADINA BIRSEY YAPMADAN, KIÞ UYKUSUNA YATIP TA, SONRA ORTAYA CIKIP KARIKATÜR ADINA GECE GÜNDÜZ CALISIP EMEK VERENLERE CAMUR ATARAK KARÝKATÜRE ÝHANETLE SUCLAYANLARA ACIMAKTAN BAÞKA NE YAPABÝLÝRÝZ KÝ.. ÇÜNKÜ ONLAR BÝZLER ÝÇÝN ZAVALLI.. ONLARIN YAZDIKLARINI ONAYLAYIP, ALKIÞ TUTAN USTALARA DA ÝKÝ ÇÝFT LAFIMIZ OLUR ELBET. AMA ONLARA SAYGIMIZDAN ÖTÜRÜ ÖZEL MAÝLLERÝNE YAZARIZ ÝKÝ SATIR, ÖZÜR DÝLEYEREK..
"BAÞARI" HER ZAMAN TEPKÝ ÇEKER. ÖZELLÝKLE DE BÝZÝM CAMÝADA.. EÐER KARÝKATÜR ADINA HOÞ VE GÜZEL ÞEYLER YAPIYORSANIZ, ÇAKALLAR HER ZAMAN TETÝKTE BEKLER. ONLARIN ELLERÝ DEÐÝL, ÇENELERÝ ÇALIÞIR. VE HER ZAMAN OLDUÐU GÝBÝ BÝZ ONLARA HEP TEÞEKKÜR EDERÝZ. (ASLINDA ONLAR BAÞKA DÝLDEN ANLAR..) AMA, ÖYLE GÜZEL MOTÝVE EDERLER KÝ ÝNSANI.. KARÝKATÜR VE MÝZAHLA ADETA BÜTÜNLEÞÝRSÝNÝZ ONLARA ÝNAT..
SEVGÝLÝ DENÝZ, HALÝS, ALTAN, YILMAZ.. VE KARÝKATÜR ADINA GÜZELLÝKLER YAPMAYA ÝNATLA DEVAM EDENLER.. BENÝ DUYUYOR MUSUNUZ? TAM GAZ DEVAM! KULAK ASMAYIN SÖYLENENLERE.. DOÐRU BÝLDÝÐÝNÝZ ÞEYLERÝ YAPMAYA DEVAM EDÝN. EN AZINDAN DON QUICHOTTE YANINIZDA!..
SON SÖZ!: BÝZ YÝYELÝM BÝRBÝRÝMÝZÝ BÖYLE.. ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇSÝN DE PAZARTESÝ.. ONDAN SONRA GÖREYÝM BEN SOLCULUÐU, DEMOKRATLIÐI… ATTI MI MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN DEVRÝMCÝLERÝ, AYDINLARI..  E.K.

karaoglan.jpg