BIR YANLISI DÜZELTELIM…

haberler-bant2

MUTLULUÐUN RESMÝ?!?!?

dengel

YUKARDAKÝ RESMÝN, NAZIM HÝKMET'ÝN ONA ÝTHAFEN YAZDIÐI BÝR ÞÝÝRÝNE YANIT OLARAK ABÝDÝN DÝNO TARAFINDAN YAPILDIÐI ÖZELLÝKLE ÝNTERNET ORTAMINDA OLDUKÇA YAYGIN. OYSA, RESÝM ABÝDÝN DÝNO'YA DEÐÝL, DIANNE DENGEL ADINDA BÝR RESSAMA AÝT:

bkz.: http://www.diannedengel.com/

VE YUKARDAKÝ RESMÝN ABÝDÝN DÝNO TARAFINDAN YAPILDIÐINA ÝNANAN O KADAR ÝNSAN VAR KÝ, ÝNSAN HEM ÜZÜLÜYOR, HEM GÜLMEMEK ÝÇÝN KENDÝNÝ ZOR TUTUYOR.. NAZIM'IN O ÞÝÝRÝNÝ BÝR KEZ DAHA HATIRLAYALIM:

sen mutluluðun resmini yapabilir misin abidin?
iþin kolayýna kaçmadan ama
gül yanaklý bebesini emziren melek yüzlü anneciðin resmini

deðil ne de ak örtüde elmalarýn
ne de akvaryumda su kabarcýklarýnýn arasýnda dolaþan

kýrmýzý balýðýnkini
sen mutluluðun resmini yapabilir misin abidin?
1961 yazý ortalarýndaki küba'nýn resmini yapabilir misin?
çok þükür çok þükür bugünü de gördüm
ölsem gam yemem gayrýnýn resmini yapabilir misin üstad?

Nazým Hikmet