BERLIN BÜYÜKELÇÝMÝZDEN DON QUICHOTTE’A VE KARAYEL’E ÖVGÜ…

haberler-bant2

BERLÝN BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ’NCE DÜZENLENEN „ATATÜRK KUPASI“ FÝNALLERÝ ÝÇÝN  STUTTGART’A GELEN TÜRKÝYE’NÝN ALMANYA BÜYÜKELÇÝSÝ M. ALÝ ÝRTEMÇELÝK, KUPA FÝNALÝ SONRASI, STUTTGART BAÞKONSOLOSU NEJAT AKÇAL VE BAÞKONSOLOS YARDIMCISI BENGÜ YÝÐÝTGÜDEN TARAFINDAN ÞEREF TRÝBÜNÜNE DAVET EDÝLEN ERDOÐAN KARAYEL ÝLE TANIÞTI.

DON QUICHOTTE DERGÝSÝNÝN BAÞARILARIYLA GURUR DUYDUÐUNU BELÝRTEN BÜYÜKELÇÝ, BASIN YOLUYLA „GÖÇ“ SERGÝSÝNÝN BÜYÜK ÝLGÝ UYANDIRDIÐINI TAKÝP ETTÝÐÝNÝ, AYNI SERGÝNÝN BERLÝN’DE GENÝÞ KATILIMLI SERGÝLENEBÝLMESÝ ÝÇÝN GEREKLÝ KAYNAKLARIN HEMEN ARAÞTIRILACAÐI SÖZÜNÜ VERDÝ. BÜYÜK OLASILIKLA EKÝM AYINDA AÇILACAK SERGÝYE ALMAN VE TÜRK TOPLUMUNDAN ÜST DÜZEY POLÝTÝKACILARIN DA KATILMASI PLANLANIYOR..

(Soldan saða; T.C. Stuttgart Baþkonsolosu Nejat Akçal, T.C. Berlin Büyükelçisi M. Ali Ýrtemçelik, Erdoðan Karayel ve T.C. Stuttgart Baþkonsolos Yardýmcýsý Bengü Yiðitgüden)

irtemceliklebirlikte