BELCIKA’DAN ÜZÜCÜ BIR HABER..

haberler-bant2.jpg

BELÇÝKA’DAN ÇÝZGÝLERÝYLE BÝZÝ DESTEKLEYEN SEVGÝLÝ ÝSMAÝL DOÐAN’DAN AZ ÖNCE ACI BÝR MAÝL ALDIK.. KARDEÞÝ ÇETÝN DOÐAN’IN 43 YAÞINDA ARAMIZDAN AYRILDIÐINI YAZIYOR. ÇOK ÜZÜLDÜK. ÇETÝN DOÐAN, AYNI ZAMANDA “DON QUICHOTTE’S FREUNDE” DERNEÐÝNÝN AB’YE YAPTIÐI PROJE BAÞVURUSUNDA PARTNER OLARAK BÝZÝ DESTEKLEYEN BELÇÝKA DERNEÐÝNÝN DE YETKÝLÝSÝYDÝ.. ARAMIZDAN ANÝ AYRILIÞINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ. SEVGÝLÝ ÝSMAÝL DOÐAN’A BAÞSAÐLIÐI DÝLÝYOR, KARDEÞÝNÝN DE MÝSYONUNU ÜSTLENDÝÐÝ ÇÝZGÝ DÜNYASINDA BAÞARILI ÇALIÞMALARINA DEVAM ETMESÝNÝ DÝLÝYORUZ..

cetindogan2.jpg