BEKIR COSKUN’UN IKI GÜN ÖNCEKI YAZISINDAN BIR DETAY..

akpyehayir-bant.jpg

bekircoskun.jpg

…………….

Ve hepimiz biliyoruz ki; amaçlarýna doðru bir adým daha atýp kendi helal anayasalarýný yapýyorlar.
Peki buna kim engel olacak?
Bu pýsmýþ-sinmiþ muhalefet mi?..
Her devrin adamý kesilen bu yazarlar-çizerler, bu aydýnlar mý?..
Her fýrsatta irticadan ve laikliðin tehdit altýnda olduðundan söz edip ortalýðý ayaða kaldýran… Ama Abdullah Gül cumhurbaþkaný olunca selama duran laik cumhuriyetin bekçileri(!) mi?..

(19.09.07 TARÝHLÝ HÜRRÝYET’TEKÝ “ONUNCU KÖY” KÖÞESÝNDEKÝ YAZISINDAN ALINMIÞTIR..)

 

***
BEKÝR COÞKUN’UN YAZISINDA BÖYLE YER ALMAKTAN DOLAYI BÝR ÇÝZER OLARAK UTANDIM.. AMA BU BÝR GERÇEK.. KARÝKATÜRDE MADALYONUN ÝKÝ YÜZÜ VAR.. BÝR TARAFINDA; YURTDIÞINDA BAÞARIYLA TÜRK KARÝKATÜRÜNÜ TEMSÝL EDEN VE ÖDÜL KAZANAN ÇÝZER.. DÝÐER TARAFINDA ÝSE YURT ÝÇÝNDE “HER DEVRÝN ADAMI” ÇÝZER.. KEÞKE BÝZ ÇÝZERLER, BEKÝR COÞKUN’UN YAZISINDA BU TÜR YAKLAÞIMLA YER ALMASAYDIK.. HAYIR, HAYIR.. KIZMAK NE KELÝME,  TEÞEKKÜR ETMELÝYÝZ  COÞKUN’A, BÝZLERÝN BÝLE KURMAKTAN ÇEKÝNDÝÐÝ CÜMLEYÝ DOBRA DOBRA YAZDIÐI ÝÇÝN..
BÝZLERE DÜÞEN ÞEY NE DERSENÝZ; BEKÝR COÞKUN’UN VURGULADIÐI VE BÝZLERÝN ÇOK YAKIN TANIDIÐI BU “HER DEVRÝN ÇÝZERÝ”NÝ BUNDAN BÖYLE YARIÞMA SEÇÝCÝ KURULLARINDA GÖRMEYÝ ÖNLEYEBÝLÝRÝZ EN AZINDAN.. (DAMDAKÝ MÝZAHÇI VE MÝZAHHABER’Ý BU KONUDAKÝ DURUÞLARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM..) SANIYORUM, DERNEKLERÝMÝZ DE BU KONUDA ÜZERÝNE DÜÞENÝ YAPAR..  E.K.