ANADOLU KARÝIKATÜRCÜLER DERNEGI BURSA TÜYAP STANDINDA…

haberler-bant2.jpg

ANADOLU KARÝKATÜRÜLER DERNEÐÝ olarak Bursa Tüyap kitap fuarýndaki standýnmýzda Cüneyt Þenyavaþ, Tayfur Þapolyo, Ahmet Aykanat, Mehmet Kahraman, Mehmet Oral hem karikatürlerimizi sergiledik hem de gelen ziyaretçilerin karikatürlerini çizdik..


anadolukarikaturculerdernegi.jpg