ANADOLU KARIKATÜRCÜLER DERNEGI…

anadolukarikaturculerdernegi-bant.jpg

ÝZMÝR SAAT KULESÝ GRUBU’YLA ORTAK ÇALIÞMALAR ÝÇÝN DÜÐMEYE BASTIK, DAHA ÖNCE DUYURMUÞTUK.. BU ARADA ANADOLU’DA KARÝKATÜRCÜLERÝN SESLERÝNÝ VE ÇÝZGÝLERÝNÝ DAHA ÝYÝ DUYURABÝLMEK AMACIYLA AHMET AYKANAT GÝRÝÞÝMÝNDE BAÞLATILAN VE SONRASINDA “BURSA BÝENALÝ” ÝLE OLGUNLAÞAN “DERNEK” ÇALIÞMALARI GEÇTÝÐÝMÝZ HAFTALARDA YAPILAN GENEL KURUL ÝLE YASAL PROSEDÜRÜNÜ TAMAMLADI.. YENÝ OLUÞAN YÖNETÝM KURULU’NA DON QUICHOTTE OLARAK BAÞARILAR DÝLÝYORUZ TEKRAR.. DERNEK FAALÝYETLERÝNÝ BU SÜTUNLARDAN YANSITACAÐIMIZ GÝBÝ, BÝRLÝKTE YAPACAÐIMIZ VEYA DESTEKLEYECEÐÝMÝZ PROJELER DE SÖZ KONUSU OLABÝLECEK.. “DQ-KARÝKATÜR KOMÝSYONU”MUZDA YER ALAN SEVGÝLÝ AHMET AYKANAT VE EKÝP ARKADAÞLARINA HER TÜRLÜ DESTEK VE YARDIMA HAZIR OLDUÐUMUZU BÝR KEZ DAHA VURGULAMAKTA YARAR VAR..

anadolu-kurul-2.jpg

(1. Bursa Bienali açýlýþ töreni sonrasý yemekten enstantaneler..)

DERNEK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ TAYFUR ÞAPOLYO, BÝR ÇÝZGÝSÝYLE BÝZLERÝ SELAMLIYOR..

tayfursapolyo.2.jpg