ANA VON REBEUR (FECO ARGENTINA) FOR “DIGITAL CARTOON”…

digital-bant

HOW DO YOU SAY YES IN TÜRk?
I hope it is "evet"!!!!
Ana ( I didnt vote ,I´m  waiting for the answer …)

…..
I have presbicia  in my eyes ( old age) please make
bigger explanations for old ladies !

(Ana Von Rebeur, anketin üç dilde hazýrlandýðýný önce farkedememiþ,
tahmini olarak oyunu "evet" e vermiþ. Dil seçeneklerini öðrenince de bize bu sitemli, sevimli
mailini geçmiþ. Neyse, oyunu kendisinden beklendiði gibi vermiþ..
Önemli olan da bu.. :))  E.K. )