ALTAN ÖZESKICI ATÖLYESI’NDE BULUSMA..

haberler-bant2

Çorum'lu Karikatürcüler 08.07.2007 tarihinde Çorum'da yaþayan karikatürcü Altan Özeskici'nin atölyesinde buluþtular…Yýllarýn özlemini gidermenin ardýndan pekçok proje, plan, tasarý ve bolca geyik muhabbeti yaptýlar…Çok çok da kulak çýnlattýlar…Ancak ayaðý yere basan bazý projeler de ürettiler…Çok yakýnda projelerden haberdar olacaksýnýz(!)…Çorum'lu karikatürcüler bir daha(!) buluþabilme umuduyla ve dileðiyle daðýldýlar…Delil olarak (soldan saða Altan Özeskici, Halis Dokgöz, Yýlmaz Baþ, Deniz Dokgöz) ekteki fotoðrafý gönderiyoruz…Çizerlerin 3 karikatürcü bir araya gelince dergi çýkarýr ilkesine koþut çizer buluþmalarýnýn da grupta paylaþýlmasý dileðiyle bu anýmýzý sizlerle paylaþmak istedik…Selam ve dostlukla…

Halis Dokgöz

altanatolye