ALMANYA’DA YANGINLAR SÜRÜYOR..

haberler-bant2.jpg

ALMANYA’DA TÜRKLERE YÖNELÝK ÞÜPHELÝ YANGINLAR SÜRÜYOR.. 17 GÜN ÝÇÝNDE 5 DEÐÝÞÝK ÞEHÝRDE TÜRKLERE AÝT BÝNALARDA YANGIN ÇIKTI. DOKUZ TÜRK VATANDAÞINI KAYBETTÝÐÝMÝZ LUDWIGSHAFEN’DAKÝ YANGINDA OLDUÐU GÝBÝ DÝÐERLERÝNDE DE HENÜZ BELÝRLÝ BÝR SONUCA ULAÞILAMADI. BU GECÝKME DE AKILLARA BÝR ÇOK SORU GETÝRÝYOR..

tayfur-almanya.jpg

TAYFUR ÞAPOLYO-TURKEY