ALMANYA’DA SÜPHELI YANGINLAR…

ludwigshafen-bant.jpg

ALMANYA’NIN LUDWIGSHAFEN KENTÝNDE BÝR AÝLEDEN 7 KÝÞÝNÝN OLDUÐU TOPLAM 9 TÜRK VATANDAÞI ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTÝ. YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU VEYA BAÞKA BÝR NEDENLE ÇIKTIÐI KONUSUNDA HENÜZ NET BÝLGÝLER YOK.. BÝR GÜN SONRA BU KEZ BAÞKA BÝR ÞEHÝRDE YÝNE TÜRKLERE AÝT BÝR YANGIN ÇIKMASI, SABOTAJ KONUSUNU AKLA GETÝRÝYOR. ÝSMAÝL DOÐAN, SON YILLARDA GÝTTÝKÇE ARTAN IRKÇI ÞÝDDETE VE TERÖRE DAYANARAK AÞAÐIDAKÝ KARÝKATÜRÜ GÖNDERDÝ. DÝLEÐÝMÝZ, SOLINGEN BENZERÝ OLAYLARIN BÝR DAHA YAÞANMAMASI ELBETTE AMA KARÝKATÜRCÜ DE ÜZERÝNE DÜÞENÝ YAPMALI.. ÝSMAÝL’ÝN KARÝKATÜRÜ AYNI ZAMANDA BÝZE NAZIM HÝKMET’ÝN DÝZELERÝNÝ ANIMSATTI..

ludwigshafen.jpg

Kapýlarý çalan benim
kapýlarý birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

Hiroþima’da öleli
oluyor bir on yýl kadar.
Yedi yaþýnda bir kýzým,
büyümez ölü çocuklar.

Saçlarým tutuþtu önce,
gözlerim yandý kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için
hiçbir þey istediðim yok.
Þeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

Çalýyorum kapýnýzý,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin,
þeker de yiyebilsinler ..


Nazým Hikmet

tayfur-ludwigshafen.jpg

TAYFUR SAPOLYO-TURKEY

muharrem-ludwigshafen2.jpg

MUHARREM AKTEN/TURKEY