AKP’YE TEPKI KARIKATÜRLERI.. MEHMET TEVLIM..

akpyehayir-bant.jpg

SEVGÝLÝ RAÞÝT YAKALI BÝR E-MAÝL FORWARD ETMÝÞ, MEHMET TEVLÝM ARKADAÞIMIZIN KARÝKATÜRÜNÜN OLDUÐU.. BÝZ DE BUNUNLA START VERELÝM DEDÝK “ÝBRAHÝM TAPA” DOSTUMUZUN ÖNERDÝÐÝ AMA HEM ZAMAN, HEM TEKNÝK AÇIDAN ÞÝMDÝLÝK GERÇEKLEÞEMEYEN YENÝ SÝTEDE KULLANMAYI DÜÞÜNDÜÐÜMÜZ “AKP’YE TEPKÝ KARÝKATÜRLERÝNE..
YAZAR-ÇÝZERLER OLARAK TEPKÝLERÝMÝZÝ “AKP’YE TEPKÝ KARÝKATÜRLERÝ” ADI ALTINDA BU BÖLÜMDE DUYURABÝLÝRÝZ… BU SÜTUN SÝZLERÝN…

humanrights.jpg

HUMAN RIGHTS! (MEHMET TEVLÝM)