8 MARCH WOMEN’S DAY..

8march-bant.jpg

vahit-8mart.jpg

VAHIT AKCA-TURKEY

8_march-malafia.jpg

MOHAMED ALAFIA/MOROCCO

jpp-womens.jpg

JULIAN PENA PAI-ROMANIA
agim-women.jpg

AGIM SULAJ-ITALY

ismail-kadinlargunu.jpg

http://img7.imageshack.us/img7/9738/ayiz.gif
 
Kenan SÝNANOÐLU
 
S e k i z – M a r t . . .
 

Mart’ýn sekizi
Kadýnýn ayak izi
Her yýlda bir gün . . .
 
– Gitti gidiyor –
 
* * *
 
Ayten SUVAK
 
8 Mart Kadýný Bu Bilinen
 
Sek sek oynayan türden
Eðilip kalkýp gülen
Katýla katýla inleyen
Ýz sürüp eþ belirleyen
Zehirle bal þerbeti piþiren
Masum vamp tipinden
Askýya damat iðneleyen
Reklam için yüz gerdiren
Tepe tepe koca tepeleyen
Kesilerek yenen
Acý badem kurabiyesi
Deprem paniði
Itýr kýtýr çiçeði
Nane limonlu mide ülseri
Iskalanmaya gelemeyen
Bayýltan çekiciliðiyle
Ulaþýlma trafiðiyle
Bayaðý etkileyici cinsten
Ýfade özürlüðü yeteneði
Latilokum kültüründen
Ýlgilenen ilgilene 8 Mart düdüðü
Nasýlsa gene yer köteði
Erkeði onun her þeyi
Nasýl taþýmasýn ayak leðenini…
 
ASlolan ASktýr

elrayah-womens.jpg

szr-women.jpg

paolino-womens.jpg

PAOLINA LOMBARDINI-ITALY