8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

8march-bant.jpg

8march-oguz.jpg

OGUZ GÜREL – TURKEY

Kenan SÝNANOÐLU

G e l – G i t – 8 – M a r t . . .

Her yýl bir kez
Tam da bahar yaklaþýrlen
Ýri lâflarla gelir . . .

Durmaz ki; kalkar gider . . .

– Rahatlar millet –

 

***

 

Ayten SUVAK

Y a t a y – 8 – S o n s u z l u k…

Mart gelir kapýya
8’inde söz kadýnlara
Buz gibi dondururlarsa
Kazma küreðe davranma

Onlarla dinebilir s u s u z l u k
Martla biter u c u z l u k
Ýri lâflarla dolar t u z l u k

Çok iþe yarar b u z l u k

Rahatlatýr en azýndan…

ASlolan ASktýr