7-77 / 7-17 CARTOON CONTEST PRIZES -ANKARA

haberler-bant2.jpg

7-77-yuriykosobukin.jpg

(7-77) GRAND PRIZE: YURIY KOSOBUKIN-UKRAINE

BASIN DUYURUSU

7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASINI UKRAYNA’DAN YURÝY KOSOBUKÝN

7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASINI DA ÝSTANBUL’DAN KUTAY EKMEN KAZANDI.

 

 

14. Uluslararasý 7-77 Ankara Karikatür Festivali 18-21 Nisan 2008 tarihlerinde çocuklara yönelik olarak yapýlacaktýr. Festival kapsamýnda yer alan uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak, onlarýn dünyalarýný karikatürlerle zenginleþtirmek amacýyla düzenlendi ve yarýþmaya 61 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 911 karikatür çizip gönderdiler.
Karikatüristler Tan Oral, Athanassios Efthimiadis (Yunanistan), Ýzel Rozental, Muhammet Þengöz, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatris) ve Nezih Danyal’dan oluþan yarýþma jurisi, Yuriy Kosobukin’in (Ukrayna) karikatürünü 2000 Dolarlýk ödüle uygun buldu.
Yine festival kapsamýnda yer alan çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný
geliþtirmek ve onlarý barýþçýl bir geleceðe hazýrlamak amacýyla düzenlenen ‘NASRETTÝN HOCA 800 YAÞINDA’ konulu Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý’na ülkemizin çeþitli kentlerinden çocuklar toplam 1097 karikatur çizip gönderdiler. Karikatüristler Tan Oral, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Muhammet Þengöz, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist) ve Hülya Danyal’dan oluþan yarýþma jürisi Darüþþafaka Ýlköðretim Okulu’ndan Kutay Ekmen’in karikatürünü 1.000 YTL’lik ‘7-17 Ödülü’ne uygun buldu.

ÖDÜL KAZANAN KARÝKATÜRLER VE FESTÝVAL PROGRAMI EKTEDÝR..

 

 NEZIH DANYAL KARIKATUR VAKFI  
PK:364 YENISEHIR/ANKARA/TURKEY
TEL&FAX: +90 -312- 430 9010
info@karikaturvakfi.org
http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr


7-77-kutayerkmen.jpg

 

(7-17) FIRST PRIZE: KUTAY EKMEN-TURKEY