24. AYDIN DOGAN INTERNATIONAL CARTOON CONTEST 3rd PRIZE SIMILAR!!!!!

similarcartoons-bant.jpg

24. AYDIN DOGAN ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI’NDA 3.LÜK ÖDÜLÜ ALAN C.B. SHIBU’NUN KARÝKATÜRÜNÜN BÝR BENZERÝ 2005 YILINDA ROMANYALI CÝZER OVIDIU BORTA TARAFINDAN ÇÝZÝLMÝÞTÝ. AYLARDIR ÝNTERNET ORTAMINDA ÇEÞÝTLÝ KARÝKATÜR SÝTELERÝNDE DÝKKAT ÇEKÝLEN BU BENZERLÝÐE “AYDIN DOÐAN” JURÝSÝ ÝTÝBAR ETMEDÝ VE KARÝKATÜRÜ 3.500 DOLARLA ÖDÜLLENDÝRDÝ.

similar-aydindogan.jpg