2. AKP DÖNEMI YAVAÞ YAVAÞ MEYVELERINI (!) VERMEYE BASLIYOR…

haberler-bant2.jpg

KARÝKATÜRÝST MUHAMMET ÞENGÖZ’E  HAPÝS CEZASI

Kocaeli’nin yerel gazetelerinden ÖZGÜR KOCAELÝ‘de çizen, karikatürcü Muhammet Þengöz, 21 Temmuz 2006 tarihinde Özgür Kocaeli gazetesinde yayýnlanan karikatürü nedeniyle, Kocaeli’nin AKP’li belediye baþkaný tarafýndan açýlan davada önce hapis cezasý aldý, ceza daha sonra 7 bin YTL’ye çevrildi ve temyize gidildi…

(Haberle ilgili geniþ bilgi için: http://mizahhaber.blogspot.com )

sengoz.jpg

AKP’DEN KORKANIN KALEMÝ KIRILSIN!!!

MUSA KART VE SEFER SELVÝ’DEN SONRA, BÝR KARÝKATÜRCÜ DAHA YARGI YOLUNDA.. “ÖZGÜR KOCAELÝ” GAZETESÝ ÇÝZERÝ MUHAMMET ÞENGÖZ, AKP’LÝ BELEDÝYE BAÞKANI TARAFINDAN DAVA EDÝLEREK ÖNCE HAPÝS CEZASINA ÇARPTIRILDI. 11 AY, 20 GÜNLÜK HAPÝS CEZASI, DAHA SONRA PARAYA ÇEVRÝLDÝ.
KUÞKUSUZ, BU NE ÜÇÜNCÜ, NE DE SONUNCU ÖRNEK OLACAK.. MUHALEFETÝ OLMAYAN BÝR ÜLKEDE “MUHALEFET” GÖREVÝNÝ ÜSTLENEN KARÝKATÜRCÜLERE BASKININ BUNUNLA KALMAYACAÐI GÜN GÝBÝ ORTADA.. FAKAT AKP’LÝLERÝN GÖZÜNDEN KAÇAN BÝR ÞEY VAR. ONLAR KARÝKATÜRCÜLERÝ PEK TANIMIYORLAR. TEODOR KASAP’A 1877 YILINDA VERÝLEN HAPÝS CEZASINDAN BU YANA TAM 130 YIL GEÇTÝ. BU SÜREÇTE BÝR ÇOK KARÝKATÜRCÜ YARGILANDI, HAPÝS CEZASINA ÇARPTIRILDI. AMA  “KARÝKATÜRCÜ” HÝÇBÝR ZAMAN YILMADI. 12 EYLÜL DARBESÝNÝN ARDINDAN “GIRGIR” DERGÝSÝNÝN KAPATILMASIYLA SUSTURULMAYA ÇALIÞILAN TÜRK MÝZAHI, BUGÜN HALA DÝMDÝK AYAKTA! TAVSÝYEMÝZ BÝZE PEK BULAÞMASINLAR, ONLAR ZARARLI ÇIKAR. “KARÝKATÜR”E VE “DEVRÝMCÝ”LERE KARÞI ÇIKANLARIN BUGÜN ESAMESÝ BÝLE OKUNMAZKEN, KARÝKATÜR BÝR ASIRI AÞKIN ZAMANDIR ZORBALARIN, KARANLIK GÜÇLERÝN, HELE HELE POLÝTÝKACILARIN KORKULU RÜYASI OLMAYA DEVAM EDÝYOR.. VE EDECEK DE…
YAKIN TARÝHÝMÝZDE, HER NE KADAR KENDÝ ARAMIZDA “MÝZAHÝ” AYRILIKLARIMIZ OLDUYSA DA, EGEMEN GÜÇLERE KARÞI HEP “TEK YUMRUK” OLMUÞUZDUR. BU BÖYLE BÝLÝNE.. DON KÝÞOT’UYLA, MÝZAHHABER’ÝYLE, DAMDAKÝ MÝZAHÇI’SIYLA VE DERGÝLERÝMÝZLE… AYDINLARIMIZLA, GAZETECÝLERÝMÝZLE, MÝZAHSEVERLERÝMÝZLE KARÝKATÜRCÜLERÝMÝZÝN YANINDA, “KARÝKATÜR DÜÞMANLARI”NIN KARÞISINDAYIZ!..   DQ