THE PARTICIPATION CONDITIONS FOR CARICATURE CONTEST

THE PARTICIPATION CONDITIONS FOR CARICATURE CONTEST

SUBJECT: Nature and Man

The Subject of the year 2007: Global Climate Change and Our World

   Caricaturists Association, TEMA Foundation and Cartoon Publishing had organized this contest aiming to direct people for focusing more on this matter by describing through caricatures that mankind will sooner or later face these dangers and by focusing on their probable results and also aiming to create an attitude and behavioral change in the society in order to slow down this process.

 • The contest is open for all the amateur and professional caricaturists.
 • The caricature may be published or awarded. Technique is free. Can be colored or black and white. The dimensions A4 (21 x 29.7)
 • Contest caricatures can be sent only through internet.
 • Awards: By the end of each month, the best 3 caricatures of that month will be selected and 20 saplings will be planted in TEKÝRDAÐ Memorial forest on their behalf. An introductory sign will be erected on the plantation region.
 • The works that are sent to the contest will be exhibited through internet.
 • By the end of the year, those works awarded and those works to be determined by the selection committee will be collected in a CD and will be sent to the owners of the works as free of charge.
 • The caricatures of the contest, whether awarded or not, may be exhibited in the introductory announcements of the contest and they can be published in books, magazines, posters, postcards. Copyrights will not be paid to the owners of the works due to these publications.
 • In case they are used for other purposes or by third parties, then permission will be obtained from the owner of the work.
 • Those who send their works to the contest, will also indicate whether they can be used or not, in the t-shirts to be produced by TEMA Foundation’s Economic Management in order to obtain revenue.
 • The utilization rights of the works are for Türkiye.
 • The caricatures may be used in postcards for introductory purposes.

The artists participating in the contest will be deemed to accept all the participation conditions.
This contest is organized by Caricaturists Association, TEMA Foundation and Cartoon Publishing.

Since environmental disasters are continuous, our contest will also continue without interruption. Exhibition: The exhibition of the contest caricatures that were drawn previously will be realized at Caricaturists Association Hall.

Award ceremony: will be announced later.

Sending address: by e-mail

dogalcevre@gmail.com and naturalenv@gmail.com

 
Jury evaluation:
Election will be held in every month .

General Authority of the Organization: Muhittin Köroðlu
Selection Committee
Representative of Caricaturists Association
Representative of TEMA Foundation
Representative of Cartoon Publishing

"Doða Ve Ýnsan" Karikatür Yarýþmasý Þartnamesi

Tema Vakfý, Karikatürcüler Derneði ve Cartoon Yayýncýlýk'ýn ortaklaþa düzenlediði "Doða ve Ýnsan" konulu karikatür yarýþmasý küresel ýsýnmanýn, her türlü çevre felaketinin karþýsýnda karikatür sanatçýlarýnýn duyarlýlýðýný anlatmak ve bu tehlikeden herkesi haberdar etmek amacýyla düzenlenmiþtir.

• KONU : Doga Ve Insan
• Yarisma karikatürleri yalnizca internetten gönderilecektir.
• Yarisma amatör, profesyonel tüm çizerlere açiktir.
• Karikatür yayimlanmis veya ödül almis olabilir. Teknik serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Boyutlari A4 (21×29.7)
 Ödüller: Her ayin sonunda o ayin “En Iyi 3” karikatürü seçilecek ve adlarina 20'ser adet  fidan TEKIRDAG Hatira Ormani'nda dikilecektir. Dikim bölgesine tanitici bir levha dikilecektir.
• Yarismaya gönderilen eserler Karikatürcüler Dernegi, TEMA Vakfi ve Cartoon Yayincilik yayinlarinda, internet sitelerinde sergilenecektir.
• Yil sonunda ödül alanlar ve seçici kurulun belirleyecegi eserler bir CD'de toplanacak, eser sahiplerine ücretsiz gönderilecektir.
• Yarisma karikatürleri ödül alsin veya almasin 5846 Sayili Yasa'dan kaynaklanan çogaltma, yayma, temsil, umuma iletim hakklarini bedelsiz olarak (yarismanin tanitim duyuru sergilerinde kitap, dergi, afis, poster, kartpostal baskilari yapilabilecektir.) Karikatürcüler Dernegi, TEMA Vakfi ve Cartoon Yayincilik'a birakmistir.
• Bu amaçlarin disinda ve üçüncü sahislarin kullanilmasi durumunda ise eser sahibinden izin alinacaktir.
• Yarismada ödül alan eser sahipleri, TEMA Vakfi Iktisadi Isletmesine gelir elde etmek amaciyla kullanim hakkini da verdigini kabul etmis sayilir
• Eserlerin kullanim haklari Türkiye sinirlari içindir.
• Sergi: “Erozyon”, “Orman ve Çöllesme” karikatürleri ve bu yarismanini karikatürleri ile 05 Haziran  2007 tarihinde Istanbul Büyüksehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi'nde yapilacaktir.
• Yarismaya katilan sanatçilar katilim kosullarinin tümünü kabul etmis sayilacaklardir.

Bu yarisma Karikatürcüler Dernegi, TEMA Vakfi ve Cartoon Yayincilik tarafindan organize edilmektedir.

Gönderme Adresi: dogalcevre@gmail.com ve naturalenv@gmail.com
Degerlendirme Her Ayýn sonunda yapilacaktir.

Organizasyon Genel Sorumlusu: Muhittin Köroglu
Seçici Kurul:
Karikatürcüler Dernegi Temsilcileri
TEMA Vakfi Temsilcileri
Cartoon Yayincilik Temsilcileri