TEMA VAKFI-Doga ve Insan Karikatür Yarismasi

Doğa ve İnsan Karikatür Yarışması

 
2007 Yılı Konusu: Küresel İklim Değişimi ve Dünyamız.
 

Son 10 – 15 yıl içinde insanlığın temel ekolojik sorunlarına bir yenisi eklenmiştir. Bunun adı,  “Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi”dir. Bu olayın önemi; “yeni bir atmosferik tehlike”, “artık dünyanın ateşi yükseliyor” gibi ifadelerle vurgulanmaktadır. İnsan etkisinden kaynaklanan ve “yapay iklim değişimi” olarak da nitelenen bu sürecin, tüm canlılar ve cansız çevre için potansiyel tehlikelerle dolu olduğuna ve bu değişimin artık geriye çevrilemeyeceğine inanılmaktadır. Yapay iklim değişiminin, milyonlarca yıldan beri jeolojik devirlerde cereyan eden doğal iklim değişiminden tamamen farklı olduğu, bu nedenle bütün ülkelerin endişeyle üzerinde durduğu bildirilmekte ve bu farklılıklar şu şekilde açıklanmaktadır:
 a. Yapay iklim değişimi, insanların çeşitli aktivitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu zararlı aktiviteler artan hızla devam ettiğinden, bu gelişimin potansiyel tehlikeler doğuracağına kesin gözüyle bakılmaktadır.
b. Jeolojik çağlarda meydana gelen iklim değişimi çok uzun zaman dönemlerinde (binlerce, hatta milyonlarca yıl) cereyan etmiştir. Oysa, yapay iklim değişimi 15 – 20 yıl gibi göreli olarak çok kısa zaman periyodu içinde ortaya çıkmıştır. Bilim insanları bu konuda şu bilgileri vermektedirler:
Özel yöntemlerle belirlenen uzak geçmişteki sıcaklıklarla, son 10 – 15 yılın (özellikle 1988 – 2002 yılları arası) belirlenen hava sıcaklıkları karşılaştırıldıklarında, son yıllardaki hava sıcaklığının şimdiye kadar 600 yıl içinde yaşanan sıcaklıkların en yükseği olduğu anlaşılmıştır.
c. Küresel ısınmayı, jeolojik devirlerdeki ısınma veya soğuma gibi iklim değişiminden ayıran en önemli özelliklerden başka birisi de, bu değişimin bölgesel olmayıp, küresel olmasıdır. Gerçekten, hem kuzey, hem de güney kutbunda buzulların eşzamanlı olarak erimesi, ayni sürecin birçok ana karalardaki yüksek dağlarda cereyan etmesi küresel ısınmanın en belirgin kanıtıdır.

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişimi sürecinin yaratacağı veya yaratmış olduğu ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sonuçlar, dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamıştır. O nedenle, bu sürecin potansiyel tehlikeleri tam anlamıyla kavranılamamıştır. Ancak, bilim insanları yapmış oldukları araştırmalarda, insanların bu tehlikelerle er geç karşılaşacağını ve bunların yaratacağı sonuçların neler olabileceğini bilimsel verilere dayanarak açıklamaktadırlar. Bunlara ait bazı somut örnekler aşağıda verilmiştir:
a. Sıcaklıklar artınca, büyük su yüzeylerinden (deniz, göl, baraj, akarsu vb) buharlaşma artacak, toprak kuruyacaktır. Bunun sonucunda bölgesel olarak iklim değişecek, tarımsal ürünler ve ormanlar zarar görecektir.
b. Buzullar eriyecek, bunun sonucunda göller, denizler ve akarsularda su düzeyi yükselecek, kıyı bölgeleri sular altında kalacaktır, sel afetleri yaşanacak ve toplumsal göçler başlayacaktır.
c. Dengesiz küresel ısınmalar hem sayı hem de şiddet bakımından son derece zararlı kasırgalar yaratacaktır.
d. Küresel ısınma ile Sibirya ve Kanada’daki buzlu tundra toprakları çözünecek ve bataklık haline gelecektir. Buralarda bol miktarda bataklık gazı (metan) oluşarak atmosfere karışacak, artan sera gazları nedeniyle küresel ısınma daha da artacak ve böylece kısır döngüye girilmiş olunacaktır
Örnekler daha da arttırılabilir. Ancak bu sınırlı sayıdaki örnekler bile, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ekolojik tehlike potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir
Karikatürcüler Derneği, TEMA Vakfı ve Cartoon Yayıncılık insanların bu tehlikelerle er geç karşılaşacağını ve bunların yaratacağı sonuçların neler olabileceğini karikatürlerle anlatarak, onları daha fazla düşünmeye yönlendirmek, bu sürecin en azından şimdiden yavaşlatılması için toplumda tutum ve davranış değişikliği  oluşmasını sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenlemiş bulunmaktadır.
• KONU : Doğa Ve İnsan
• Yarışma karikatürleri yalnızca internetten gönderilecektir.
• Yarışma amatör, profesyonel tüm çizerlere açıktır.
• Karikatür yayımlanmış veya ödül almış olabilir. Teknik serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Boyutları A4 (21×29.7)
• Ödüller: Her ayın sonunda o ayın “En İyi 3” karikatürü seçilecek ve adlarına 20’şer adet  fidan TEKİRDAĞ Hatıra Ormanı’nda dikilecektir. Dikim bölgesine tanıtıcı bir levha dikilecektir.
• Yarışmaya gönderilen eserler Karikatürcüler Derneği, TEMA Vakfı ve Cartoon Yayıncılık yayınlarında, internet sitelerinde sergilenecektir.
• Yıl sonunda ödül alanlar ve seçici kurulun belirleyeceği eserler bir CD’de toplanacak, eser sahiplerine ücretsiz gönderilecektir.
• Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim hakklarını bedelsiz olarak (yarışmanın tanıtım duyuru sergilerinde kitap, dergi, afiş, poster, kartpostal baskıları yapılabilecektir.) Karikatürcüler Derneği, TEMA Vakfı ve Cartoon Yayıncılık’a bırakmıştır.
• Bu amaçların dışında ve üçüncü şahısların kullanılması durumunda ise eser sahibinden izin alınacaktır.
• Yarışmada ödül alan eser sahipleri, TEMA Vakfı İktisadi İşletmesine gelir elde etmek amacıyla kullanım hakkını da verdiğini kabul etmiş sayılır
• Eserlerin kullanım hakları Türkiye sınırları içindir.
• Sergi: “Erozyon”, “Orman ve Çölleşme” karikatürleri ve bu yarışmanını karikatürleri ile 05 Haziran  2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi’nde yapılacaktır.
• Yarışmaya katılan sanatçılar katılım koşullarının tümünü kabul etmiş sayılacaklardır.

Bu yarışma Karikatürcüler Derneği, TEMA Vakfı ve Cartoon Yayıncılık tarafından organize edilmektedir.

Ödül Töreni: ?
Gönderme Adresi: e-mail ile
Jüri Değerlendirmesi:

Organizasyon Genel Sorumlusu: Muhittin Köroğlu
Seçici Kurul:
Karikatürcüler Derneği Temsilcileri
TEMA Vakfı Temsilcileri
Cartoon Yayıncılık Temsilcileri