RUHI SU KARIKATÜR SERGISI


RUHI SU KARIKATÜR SERGISI

Doðumun 100. Yýlýnda büyük usta RUHÝ SU için RUHÝ SU KARÝKATÜRLERÝ SERGÝSÝ düzenliyoruz…
Ruhi Su’nun Hayatý, felsefesi, türküleri ile ilgili her türlü çizgiyi bekliyoruz.
Ruhi Su’yla ilgili geniþ bir araþtýrmayý aþaðýdaki stünlarda bulabilirsiniz…

Karikatürlerde teknik serbesttir A-4 ebadýnda 300 dp JPEG formanýndaki çalýþmalarýnýzý
30 Kasým 2012 tarihine kadar

ruhisu100karikatur@gmail.com

adresine yollayabilirsiniz…