Organize The International Mail Art Exhibition „100”

Fundaţia “Inter-Art” Aiud
Centrul Cultural „L. Rebreanu” Aiud

 

“Inter-Art” Foundation Aiud
„Liviu Rebreanu” Cultural Center 

Organizează
Expoziţia Internaţională de Mail Art
„100”

Aiud 2018

 

Organize
The International Mail Art Exhibition
„100”

Aiud 2018

2018 reprezintă un an aniversar pentru țara noastră, împlinindu-se 100 de ani de la unirea celor trei principate românești și formarea României moderne. Cu ocazia centenarului propunem această temă sugestivă pe care fiecare artist o poate aborda în stil propriu. Fundația „Inter-Art” Aiud acordă o atenție deosebită la tot ce a însemnat formarea segmentului multicultural pe durata acestui secol și promovarea valorilor etnice care înseamnă zestrea culturală cu care putem promova o Românie modernă, construită pe relații interetnice durabile. Lansăm invitaţia către artiþti din lumea intreagă să trimită lucrări pe tema propusă.   2018 represents an anniversary year for our country, celebrating 100 years from the union of the three Romanian provinces and setting up the modern Romania. With this occasion we propose this suggestive theme which can be approached by each artists in its on style. The „Inter-Art” Foundation pay special attention to everything that meant the formation of the multicultural segment during this century and the promotion of the ethnic values which means the cultural heritage with which we can promote a modern Romania, built on durable interethnic relations. We launch the invitation to artists from all over the world to send works on the proposed theme.

Fundaţia “Inter-Art” Aiud lansează o nouă provocare pentru artiþtii din lumea întreagă. 

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 11 august 2018, cu ocazia deschiderii oficiale a Taberei Internaţionale de Artă Plastică „Inter-Art” Aiud, ediţia a XXIII-a.

 

The "Inter-Art" Foundation Aiud launches a new challenge for the artists from all over the world. 

We launch the invitation to the artists from all over the world to send works on the proposed thematic. The opening will take place on the 11th of August 2018 within the XXIIIrd edition of the "Inter-Art" International Art Camp.

DETALII PRIVIND PARTICIPAREA LA EXPOZIŢIA MAIL ART   DETAILS OF PARTICIPATION AT THE MAIL ART EXHIBITION

Tema lucrărilor: „100”

Tehnica: liberă
Dimensiunea hartiei: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 01 iulie 2018 (lucrarile sosite până la această dată) 

Fiecare participant trebuie să completeze  formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@inter-art.ro

Lucrările vor fi expuse într-o expoziţie din cadrul Taberei Internaţionale de Artă Plastică „Inter-Art”.
Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei. Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud, România.

Vernisajul: 11 august 2018, orele 19,00

 

The theme of the exhibition: “100”

Free technique
Format (size of the paper): max. A4 (21 x 29.7 cm | 8.26 x 11.69 inch) 
Deadline: July 1st, 2018 (arrival date of the works)

Participants must complete the entry form that can be either downloaded from www.inter-art.ro,  or requested by email at info@inter-art.ro.

The selected works will be exhibited during the International Artcamp.
Participants will receive the documentation of the exhibition. 
The artworks will enter the patrimony of the “Inter-Art” Foundation.

Opening of the exhibition: August 11th, 2018, 19.00hr. 

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR   SENDING THE WORKS

Lucrările se trimit la:
Þtefan Balog
515200 – Aiud,  C.P. 40 
Judeţul Alba, Romania
(Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete.
Specificati: Continut fara scop comercial)

Formularul se trimite împreună cu lucrările prin poștă.

Informaţii suplimentare: 
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911  

 

Submission of final works:
Þtefan Balog
515200 – Aiud,  C.P. 40
Judeţul Alba, Romania
(We accept ONLY works sent as letters (in an envelope, NOT package.  
Specify: No Commercial Value)

The form has to be sent together with the works by post.

Further information and details at:
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911