NEW DEADLINE: 25 OCTOBER 2022

Due to popular demand, we have decided to extend the final submission date of the 13th International Cartoon Exhibition, themed “Young Brain Migration” to November 25th, 2022. We would like to remind all our participants that the theme of our exhibition is the migration of the younger generation. . Don Quichotte&Istanbul Thought and Education Association … KATILIM SÜRESİ 25 EKİM’E KADAR UZATILDI.. “Genç Beyin Göçü” konulu 13. Uluslararası DQ Karikatür Yarışması’nın katılım süresinin yoğun istek üzerine 25 Ekim 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Özellikle “Genç” vurgusuna dikkat edilmesini ve kurgunun ona göre yapılmasını bir kez daha hatırlatıyoruz. . Don Quichotte&İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği