KOSOVA WORLD CARTOON FESTIVAL 2007

kosova

KOSOVA
Festivali Botëror i Karikaturës
2007

Konkursi: I hapur për të gjithë karikaturistët

Tema: Lajmi

Teknika: E lirë

Punimet: 3 karikatura max.

Punimet të jenë origjinale,
pranohen dhe realizime digjitale të shtypura, të nënshkruara nga autori,
të bashkangjitet fletëaplikimi / biografia

/ Punimet e shpërblyera në konkurse tjera, fotokopje, etj.
nuk do të pranohen. /

Formati: max. B3 / 50 x 35 cm

Afati për dërgimin e punimeve:  1 Gusht 2007 / data postale /

Çmimet:

Grand Prix……….10 000 Euro,
Çmimi i Parë:……..5 000 Euro,
Çmimi i Dytë:……..4 000 Euro,
Çmimi i Tretë:…….3 000 Euro,

/ Përfshirë dhe shpenzimet e udhëtimit, akomodimin në Kosovë,
gjatë Ceremonisë-ndarjes së Çmimeve… /

dhe 5 Çmime Speciale…

Juria ndërkombëtare: 23-25 Gusht 2007

Rezultatet: 1 Shtator 2007

Ekspozita: Muzeu i Kosovës / 21 shtator 2007 / në orën 19.00

Katalogu: Autorëve të selektuar iu përkon nga një kopje

Shënim: Punimet e shpërblyera mbesin pronë
e Galerisë / KOSOVA Festivali Botëror i Karikaturës. /
Pjesëmarrësve, që kanë kërkuar kthimin e punimeve
dhe cekur në fletëaplikim, punimet do t’u kthehen, pas gushtit 2008.
/ Karikaturat, mund edhe t’i dhurohen
Galerisë / KOSOVA Festivali Botëror i Karikaturës. /

All rights reserved : © KOSOVA Festivali Botëror i Karikaturës

/ Organizatori mbanë të drejtën e publikimit të karikaturave,
në media dhe materiale të tjera publiçitare si në web-faqe, katalogje, posterë, kalendarë, kartolina, etj…
gjithçka që ka të bëjë me sensibilizimin, afirmimin e Festivalit…/

Adresa:

KOSOVA
Festivali Botëror i Karikaturës
Fahu Postal 257
10000 Prishtinë
KOSOVË / UNMIK

+377 / 0 / 44 666548
info@kosovacartoon.com
www.kosovacartoon.com