IX “Mullah NYsrYd you” BeynYlxalq Karikaturen to MüsabiqYs 2018, Azerbaijani

IX "Mullah Nəsrəd you" Beynəlxalq Karikaturen to Müsabiqəs 2018, Azerbaijani

IX "Mullah Nəsrəd you" – Azerbaijani – 2018 "to Müsabiqəs of Beynəlxalq Karikaturen

Karikaturaç the Union of Azerbaijani Rəssam "Mullah Nəsrəd you" – Azerbaijani – 2018 "is to Beynəlxalq Karikaturen to Müsabiqəs the elan. 
2018-c ildə "Molla Nəsrəd it" – Azərbaycan "Beynəlxalq karikatura Müsabiqəs 10 yl becomes OK! Məhz this münasibətlə this yl təþkil owned "Molla Nəsrəd you" Beynəlxalq karikatura mövzu of Müsabiqəs "Yubiley" is termed. 
IX Beynəlxalq Karikaturen to Müsabiqəs the Azerbaijani Respublikasi Mədəniyyət və Nazirliy of Tourism, dəstəy of Azerbaijani Rəssam are Ittifaq of və Beynəlxalq Karikaturaçý are Təþkilat of Federasiya ilə it is keçiril. 
Müsabiqən the þərtlər is: 
1. Name of the mövzu Müsabiqən:  
I. " Yubiley " ( "Molla Nəsrəd you" is karikatura müsabiqəs illidan 10). 
II. Yubiley"(Mən I’m 50 years of age would be okay). 
2. Your Cartoon ‘birlikdə ürək your sözləri, və təklifləri your ideas, your eləcə də as revenue yazýb göndərə you bilə. Olunacaq diameter in the Albon birlikdə müsabiqən your Fikirlər you Cartoon ‘. 
3. Müsabiqə internet vasitəsilə is keçiril. 
4. Cartoon ‘300 dpi in jpg format mollanasreddin2018@gmail.co I you bilə göndərə electron title. 
5. EACH rəssa a 2-5 karikatura göndərə is bilə. 
6. Göndərilən Cartoon ‘to Beynəlxalq münsiflə is heyət the qiymət is verəcəkd. 
7. tarix end of the qəbul Ýþlər:  10 oktyabr 2018 . 
8. Müsabiqəyə göndəril have ən yaxþ of the ibarət albom is hazýrlanacaq Cartoon ‘. 
Rewards:
I place – qizil medal və Diplom 
II place – silver medal və Diplom 
III place – Buruncu medal və diplom 
Münsiflə is heyət of xüsu the reward of 
Azerbaijani Rəssam are Ittifaq of xüsu the reward of 
Azerbaijani Karikaturen to Mərkəz of xüsu the remuneration 
Day Hacýzadə 
"Mullah Nəsrəd you" – Azerbaijani " 
Beynəlxalq Karikaturen to təþkilatçý of Müsabiqəs , 
sədr of the Azerbaijani Karikaturaç Rəssam are Birliy. 
Title: 
AZ1009, Azerbaijani, Baku 
Salatin Əsgərov 86 (Shirvanshakh) 
E-mail: azercartoon@gmail.co I 
‘m www.azercartoon.co  .