“CAFCAF” FORUM ÖDÜLLÜ KARIKATÜR YARISMASI

CafCaf Forum Ödüllü Karikatür Yarýþmasý!


Konu:
‘2012’de neler olacak?

Açýklama:

Foton kuþaðý dedikleri de neymiþ? Günümüz teknolojisi bir rüya mýymýþ? Rüyadan uyanacak mýyýz? Mayalarýn takvimi 2012’de bitiyormuþ, yenisini bastýrsalar olmaz mýymýþ? Ýndigolarla falan alakasý var mý bu iþin? E, biz bunlarý hep bilimkurgularda izliyorduk diyenler, yoksa bilimkurgu þeytan iþi mi? Þeytanýn hilesi bu kadar açýk olabilir mi? Neler olacak Allahým, ne kadar ilginç zamanlar bu zamanlar… Girin internete, araþtýrýn, öðrenin, safýnýzý seçin, espri çýkarýn, çizin gönderin!

Ödül:

Birinci olan kiþiye, çoktan seçmeli hediyeler…*Dilerse Cafcaf Dergisi’nin ilk 17 sayýsýnýn cildi, *Dilerse Cafcaf tiþörtü, *Dilerse Cafcaf’tan seçeceði bir karikatürün çizerinden imzalý, çerçeveli baskýsý…

Jüri:

Asým Gültekin, Volkan Akmeþe, Faruk Günindi ve Yusuf Kot karikatürlere bakýp “hmm” diyecekler. Bir de halk oylamasý olacak. Bakalým n’olacak?”

NOT:

Yarýþmaya forum üzerinden karikatürler gönderilecektir.
Cafcaf Foruma üye olmak için TIKLAYINIZ

Cafcaf Mizah Dergisi