3. Uluslararasý internet katýlýmlý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran

3. Uluslararasý internet katýlýmlý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran

3. Uluslararasý Kitap karikatürleri e-yarýþmasý 2016, Ýran
Konular (Themes):
Kitap ve Þehir / Kitap ve Hayat / Kitap ve Aile / Kitap ve Çocuk /
Kitap ve Kütüphane / Kitap ve Kütüphaneci / Kitap ve Medya / Kitap ve Gelecek.
Sayý: En çok 5 karikatür.
Gönderilen eserler daha önce ödül kazanmamýþ olmalýdýr.
Bu yarýþmanýn 1. ve 2. edisyonu albümlerinde yayýnlanan iþlerinizi tekrar göndermeyiniz.
Lütfen ad ve soyadýnýzý, adres, e-mail ve telefon numaranýzý
(Full Name, Address, E-mail, Phone Number) bir word dosyasýnda ekleyiniz.
Ödüller:
Birincilik: 2000 $ + Andaç
Ýkincilik: 1500 $ + Andaç
Üçüncülük: 1000 $ + Andaç
5 adet Onur Mansiyonu (her biri): 500 $ + Andaç.
Karikatürler info@booktoon.ir e-mail adresine gönderilecek ve
200 dpi çözünürlükte, eni ya da boyu 2000 Pixel ve JPG formatýnda olacaktýr.
Son katýlma: 30 Aralýk 2016