22 UNITS NATIONAL- INTERNATIONAL CARTOON CONTEST / 22 ADET ULUSAL-ULUSLARARASI KARIKATÜR YARISMASI

YARIÞMALAR

http://www.irancartoon.com/2010/daily/daily%20%20%20jan%202012/ReturnHome2012.htm

ULUSLARARSI "EVE DÖNÜÞ" KARÝKATÜR YARIÞMASI
IRAN – 30 NÝSAN 2012
*KONU: "Yerinden Edilmiþ Filistinlilerin Vatanlarýna Sað Dönmesi"
"Tüm Dinlerin Kutsal Topraðý Kudüs’ün Ýþgalini Protesto"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle..
*FORMAT: 200 Dpi. 2000 Piksel. JPEG.
*SAYI: max. 5 Adet Eser.
*Word Dosyasý Ýle Çizerin Tüm Ýletiþim Bilgileri.
*ALBÜM: Eseri Yayýmlananlar.
*SON TARÝH: 30 NÝSAN 2012
*ÖDÜL: 1., 2., 3.’ye 1000 $ + Mansiyon + Trophy
5 Çizere Mansiyon + Trophy
*E-MAIL: Info@irancartoon.com
*WEB: irancartoon.com


***************************************************************************


http://www.irancartoon.com/2010/daily/contest/ausschreibung-grafikatur2012.pdf

LUBBEN 7. GRAFIKATUR ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI,
GERMANY- 30 HAZÝRAN 2012
*KONU: "EÐÝTÝM"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*ÖLÇÜ: max. A3 (29,7cm x 42cm)
*SAYI: max. 3 Adet Eser.
*Eserlerin Arka Yüzüne Ýletiþim Bilgileri Yazýlmalý.
*SON TARÝH: 30 HAZÝRAN 2012
*ÖDÜL: "Golden Feather" 1000.00 Euro "Silver Feather" 800.00 Euro
"Bronz Feather" 600,00 Euro
*ADRES: 7th INTERNATIONAL CARTOON
COMPETITION GRAFIKATUR
Stadtverwaltung Lübben
Fachbereich 2, Postfach 1551
D-15905 Lübben (Spreewald) GERMANY

 

27.BURDUR MÜZE MÜDÜRLÜÐÜ,
BURDUR- 11 MAYIS 2012
*KONU: "ESKÝ ESER, MÜZE VE ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*ÖLÇÜ: (25cm x 35cm) Zorunlu
*SAYI: max. 5 Adet Eser.
*TEKNÝK: Serbest
*Orjinal Ýsteniyor.
*Eserlerin Sað Arka Köþesine Katýlýmcýnýn Adý, Soyadý ve Adresi Ýle
Telefon Numaralarý Yazýlý Olacaktýr.
*Ayrýca Ýletiþim Bilgileri ve Kýsa Biyografi De Ýsteniyor.
*SON TARÝH: 11 MAYIS 2012
*Ön Elemeyi Geçen Eserler Sergilenecek.
*DEÐERLENDÝRME: 14 MAYIS 2012
*ÖDÜL TÖRENÝ: 18 MAYIS 2012
*ÖDÜL: 1500, 1000, 750, 500 TL. Ayrýca 6 Özel Ödül.
*ADRES: BURDUR MÜZE MÜDÜRLÜÐÜ,
27. KARÝKATÜR YARIÞMASI,
ÖZGÜR MAH. HALK PAZARI CAD. Nr:3, BURDUR
*TEL: (0.248) 233 10 42
*FAX: (0.248) 233 87 63
*WEB: www.burdurkultur.gov.tr , www.burdurmuzesi.gov.tr

ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI,
RUSE / BULGARIA – 15 MAYIS 2012
*KONU: "Nesiller arasýndaki Aktif Yaþlanma ve Dayanýþma"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) ile..
*ÖLÇÜ: A4 ya da A3
*SAYI: max. 3 Adet Eser.
*TEKNÝK: Siyah-Beyaz ya da Renkli
*SON TARÝH: 15 MAYIS 2012
*ALBÜM: Evet. Elektronik Albüm. CD Ýle.
*ÖDÜL: Plaket, Diploma ve Özel ödüller.
*SERGÝ: Haziran 2012
*ADRES: European Information Centre Europe Direct Ruse
(For Cartoon contest)
4 Svoboda sq., p.b. 209
7000 Ruse, Bulgaria
*E-MAIL: info@europedirect-ruse.eu

***************************************************************************


http://www.guzelbahce.bel.tr/images/stories/manset/karikatur_yarismasi1.pdf
GÜZELBAHÇE BELEDÝYESÝ 1.ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI
ÝZMÝR – 01 HAZÝRAN 2012

*KONU: " BALIK VE BALIKÇILIK "
*Daha Önce Ödül Almamýþ Olmalý.
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Ýletiþim Bilgileri.
*Fotograf, Biyografi.
*SAYI: max. 3 Adet Eser.
*SON TARÝH: 01 HAZÝRAN 2012
*ÖDÜL: 2000, 1500, 1000 TL.+Plaket
3 x 500 TL + Plaket
Karikatürcüler Derneði Ödülü: Plaket + Karikatür Albümü
Maydanoz Mizah Dergisi Ödülü: Plaket + Karikatür Albümü
*ALBÜM: Sergiye Seçilenlere.
*Ýade Yok.
*JÜRÝ: 11 Haziran 2012
*Seçilen Karikatürler Web Adresinde, Karikatür Köþesinde Yayýnlanacak.
*SEÇÝCÝ KURUL: Ö.Mustafa ÝNCE – Güzelbahçe Belediye Baþkaný
Çaðlayan BÝLGEN – Güzelbahçe Bel. Basýn Danýþmaný
Murteza ALBAYRAK – Karikatür Sanatçýsý
Devrim DEMÝRAL – Karikatür Sanatçýsý
Sadýk PALA – Karikatür Sanatçýsý
Mustafa YILDIZ – Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilcisi
*TÖREN: Denizcilik Festivali Kapsamýnda Yapýlacaktýr.
Ödül Alan Çizerlere Gün ve Saati ayrýca Bildirilecektir.
*ADRES: Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Atatürk Mahallesi, Kazým Dirik Cad. No:46,
35310 Güzelbahçe/ÝZMÝR
*TEL: (0 232) – 234 20 20 Dahili: 513 – 514
*WEB: http://www.guzelbahce.bel.tr/

ETS-AVRUPA DOKU SEMPOZYUMU KARÝKATÜR YARIÞMASI, BRUSSELS. BELGIE- 20 NÝSAN 2012
*KONU: "HÝJYEN" (Yýkama ve Kurutma)
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle..
*FORMAT: 300 Dpi. JPEG, TIFF ya da PDF
*SAYI: 1 Adet Eser.
*FORM: http://www.europeantissue.com/wp-content/uploads/ETS-2012-CARTOON-CONTEST-APPLICATION-FORM.pdf
*Hijyen Üzerine:http://www.europeantissue.com/pdfs/081212%20Wepa%20newspaper%20translation,%20TK.pdf
*TEKNÝK: Serbest
*SON TARÝH: 20 NÝSAN 2012
*ÖDÜL: 1.000 EUR.
*E-MAIL: letiziarostagno.ets@gmail.com
*WEB: http://www.europeantissue.com/position-papers/cartoon-contest-2012/

UKRAYNA KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ 13. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
UKRAINE- 05 MAYIS 2012
*KONU:"FUTBOL"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Orjinal Ýsteniyor. Ancak, Kalýn Kaðýt Üzerine
Kaliteli Kopyalar da Kabul Ediliyor.
Bilgisayar Üretimi Ýþler Kabul Edilmiyor.
*ÖLÇÜ: A4 (21 cm x 29,7 cm)
*SAYI: Serbest
*Eserlerin Arkasýna Ýletiþim Bilgileri.
*ÝADE: Yok.
*SON TARÝH: 05 MAYIS 2012
*ÖDÜL: 1.200 USD
*ADRES: Казанчев К.А.
конкурс карикатур,
а/c 65, Київ, 03142, UKRAINE
*E-MAIL: kazanchev@ukr.net
*WEB: www.cartoon.org.ua

17. ULUSLARARASI KARÝKATÜR ve GRAFÝK MÝZAH YARIÞMASI
(BOMBUROVA ŠABLA), BREZNO / SLOVAKIA, 10 MAYIS 2012
*KONU: "We Like Animals"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Ýki Kategoride Düzenleniyor: 15 Yaþ Altý ve 15 Yaþ Üstü
*ÖLÇÜ: A4 (21 cm x 29,7 cm)
*SAYI: max. 10 Adet Eser.
*TEKNÝK: Serbest
*Eserlerin Arkasýna Ýletiþim Bilgileri (Yaþ Belirtilmeli)
*SON TARÝH: 10 MAYIS 2012
*ÖDÜL: Ýlk Kategoriye hediyeler
Ýkinci Kategoride 1.ye 100 EUR, 2.ye 65 EUR, 3.ye 35 EUR.
*ADRES: Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7
97701 Brezno SLOVAKIA
*E-MAIL: daniel.rakyta@slovanet.sk
hlpgrafik@hlpgrafik.sk


GERZE BELEDÝYESÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI, SÝNOP- 21 MAYIS 2012
*KONU: "GERZE HACIKADI HOROZU"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Orjinal Ýsteniyor.
*Islak Ýmzalý Dijital Çalýþmalar Da Kabul Ediliyor.
*ÖLÇÜ: max. A3 ( 29,7 cm x 42 cm )
*SAYI: Serbest
*TEKNÝK: Serbest
*SON TARÝH: 21 MAYIS 2012
*ÖDÜL: Büyük Ödül- Plaket. 3 Baþarý ödülü- Plaket
*Büyük Ödülü Kazanan Çizer, 6,7,8 Temmuz 2012 Tarihlerinde
Gerze’de Yapýlacak Olan "Karikatür Festivali"ne; Yol ve Konaklama
Masraflarý Karþýlanarak Davet edilecek, Festival Boyunca Eser
*ADRES: Gerze Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü,
"Karikatür Yarýþmasý", GERZE-SÝNOP"
*E-MAIL: Erhan KAYA- kultursanat@gerze.bel.tr
erhankaya@gerze.bel.tr
*WEB: http://www.gerze.bel.tr/


THE 24th ROTARY CARTOON AWARD, HARBOUR / AUSTRALIA
01 MART 2012 ile 31 MAYIS 2012
*KONU: ‘ÝLETÝÞÝM DÜNYASI-AKILLI TEKNOLOJÝLER’
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) ya da E-mail (@) ile
*ÖLÇÜ: A4 ya da A3
*SAYI: Serbest
*GÖNDERME TARÝHÝ: 01 MART 2012- 31MAYIS 2012 tarihleri arasýnsa gönderilebilinir.
*ÖDÜL: 1.lik 750 USD, Mansiyon 250 USD
Yýlýn Karikatürü Seçilene 3000 USD
*TÖREN: 21 Temmuz 2012
*ADRES: The Secretary, Rotary Cartoon Awards
Bunker Cartoon Gallery
Locked Bag 155
Coffs Harbour NSW 2450 AUSTRALIA
*E-MAIL: info@rotarycartoonawards.com.au
*WEB: www.rotarycartoonawards.com.au
www.coffscityrotary.org.au


14. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI, ZIELONA GORA / POLAND,
31 MAYIS 2012
*KONU: "Uçak, Havaalaný, Uçmak"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Eserlerin Arkasýna Ýletiþim Bilgileri.
*FORM: http://www.debiut.org.pl/aktualnosci/foto/reg_2012.pdf
*SON TARÝH: 31 MAYIS 2012
*ÖDÜL: Büyük Ödül 4000 PLN,
1. 3000 PLN, 2. 2000 PLN, 3. 1500 PLN.
Ayýca Sponsor Ödülleri.
*DEÐERLENDÝRME: Haziran 2012

*SERGÝ: Eylül 2012
*ADRES: LSMDK D E B I U T (WÝMBP)
65-077 Zielona Gora,
al. Wojska Polskiego 9 POLAND
Password: CONTEST
*E-MAIL: debiut-zg@o2.pl
*WEB: www.debiut.org.pl


"KARÝKATÜRÝSTLER GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU ÝÇÝN ÇÝZÝYOR" KARÝKATÜR PORTRE SERGÝSÝ
OBUR MÝZAH- 01 HAZÝRAN 2012
*KONU: "Karikatürcü, Ressam ve Mimar Güngör KABAKÇIOÐLU’nun portresi"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle.
*FORMAT: 300 Dpi.
*ÖLÇÜ: A4 (21 cm x 29,7 cm)
*SAYI: Sadece 1 Adet Eser.
*E-postaya Ad, Soyad ve Þehir Bilgileri Eklenmeli..
*Güngör KABAKÇIOÐLU Fotograf ve Biyografisi Ýçin Bkz: www.oburmizah.com
*TEKNÝK: Serbest
*SON TARÝH: 01 HAZÝRAN 2012
*Sergi Ýçin Gönderilen Eserler Web Sayfasýnda Yayýnlanacak.
*SERGÝ: 27 Haziran 2012 (Güngör KABAKÇIOÐLU’nun 1.Ölüm Yýldönümü)
*E-MAIL: oburmizah@gmail.com
*WEB: www.oburmizah.com


ULUSLARARASI "MOLLA NASREDDÝN" KARÝKATÜR YARIÞMASI
AZERBAYCAN- 15 HAZÝRAN 2012
*KONU: ‘BASIN’ (Hiciv Basýnýnýn Önemi)
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle..

*FORMAT: 300 Dpi. JPEG

*Biyografi, Fotograf ve Ýletiþim Bilgiler.
*SAYI: 2 Eserle Katýlýnabilir.
*ALBÜM: Katýlanlara.
*SON TARÝH: 15 HAZÝRAN 2012
*ÖDÜL: Altýn, Gümüþ, Bronz Madalya, Teþvik Ödülü.
*TÖREN: 15 Temmuz 2012
*ADRES: Azerbaijan, AZ 1065 Baku
Inshaatchilar avenue 30, flat 10.
Azerbaijan Cartoonists’ Union
*E-MAIL: mollanasreddin2012@yahoo.com
*TEL: (994 12) 510 40 25
*WEB: http://www.azercartoon.com/

18. HAIFA INTERNATIONAL CARTOON CONTEST, ISRAEL- 18 HAZÝRAN 2012
*KONU: A) Ana Temalarý: Protesto Modern Toplumdaki Adaletsizlikler ile Baþetmek.
‘Daha Fazla Düþünme ve Daha Az Kas Kullanma’
Ýdeal Bir Ekonomik Politika Nedir?
Sosyalizm, Kapitalizm veya Arasýnda Bir Þey: Çözüm Ne?
Alt kategoriler: Piyasa Özelleþtirme, Sosyal Adalet, Çevre Sorunlarý.
Tüketici Ýsyaný: Þartlarý -Gaz, Gýda, Elektrik ve Hizmetlerin Son Fiyat Artýþýna Tepki.
Tüketiciler Tarafýndan En Güç Deðiþimi, Multimedya, Facebook, Sanat ve Yaratýcýlýk.
B) Serbest
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) ya da Posta (P) Ýle.
*ÖLÇÜ: A4 (21 cm x 29,7 cm)
*SAYI: max. 3 Adet Eser.
*Orjinal ya da Dijital
*Orjinal Eser(ler)in Arka yüzüne Ýletiþim Bilgileri.
*FORMAT: 300 Dpi. A4.
*TEKNÝK: Serbest
*SON TARÝH: 18 HAZÝRAN 2012
*ÖDÜL: 500, 300, 200 USD. Serbest Kategoride 200 USD.
*ADRES: HAIFA MUNICIPALITY, P.O.B 4811,
HAIFA, 31047, ISRAEL
*E-MAIL: haifacartooncontest2012@gmail.com
*WEB: www.haifa.muni.il


THE 21 sth DAEJEON INTERNATIONAL CARTOON CONTEST, DICACO , SEOUL – KOREA, 30 HAZÝRAN 2012
*KONU: "Yeni Þehir & Eko Hikayesi"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle..
*ÖLÇÜ: max. A3 (297mm x 420mm)
*SAYI: max. 2 Eser
*TEKNÝK: Serbest
* Ýletiþim Bilgileri Eser(ler)in Arkasýna..
*SON TARÝH: 30 HAZÝRAN 2012
*ÖDÜL: Büyük ödül 3.000 $,
Altýn 1.000 $ ödül,
Gümüþ ödülü 500 $,
Bronz ödül, 300 $
Seçilen 300 Esere Ödül
*ADRES: Daejean Uluslararasý Karikatür Enstitüsü,
450, Wolpyeongdong, Daejeon,
Seul 302-280, Kore.
*SERGÝ: EKÝM 2012
*E-MAIL: csanlim@naver.com
*WEB: http://www.dicaco.com/http://www.dicaco.com/
http://dicaco.kongju.ac.kr


INTERNATIONAL BEGGAR CARTOON CONTEST 2012, BEIJING – CHINA- 12 TEMMUZ 2012
*KONU: A)Dilenci, Serseri B)Serbest C) Karikatür Portre
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle.
*Orjinal Eser Ýsteniyor.
*Dijital Çýktý da Kabul Ediliyor. Fotograf ya da Fotokopi Ýstenmiyor.
*Ýletiþim Bilgileri Ýsteniyor.
*ÖLÇÜ: max. (100cm x 150cm)
*SAYI: max. 3 Adet Eser
*TEKNÝK: Serbest
*SON TARÝH: 12 TEMMUZ 2012
*ÖDÜL: Karikatür: 1.lik 3000 RMB + Medal + Catalogue
2.lik 1500 RMB + Medal + Catalogue
3.lük 1000 RMB + Medal + Catalogue
5 Kiþiye Özel Ödül+ Madalya + Katalog.
Portre Karikatür: 3000 RMB + Medal + Catalogue
3 Özel Ödül- Madalya + Katalog.
*SERGÝ: HU ZHEN YU
ROOM 341 BUILDING #364, YUN JING DONG LI
ZHAN QIAN BA LI XIAO QU,TONG ZHOU QU,
BEIJING 101121,CHINA.
(*NOT:Kýtalar arasý posta ulaþýmýnýn uzun zaman almasý nedeniyle, bu tip yarýþmalara en az 1 ay öncesinden eserlerinizi postaya vermeniz önerilir.)
*E-MAIL: redmanart@126.com
*WEB: www.redmanart.com , www.redmancartoon.com


39. ULUSLARARASI PIRACICABA MÝZAH SERGÝSÝ, BRAZIL- 20 TEMMUZ 2012
*KONU: A)Serbest B) Hoþgörüsüzlük
-(Evrensel Temalar ve Grafik Mizah)
-Karikatür,
-Bant Karikatür (max. 2 Sayfa),
-Portre Karikatür,
*Heykel.
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) ya da E-posta (@) Ýle..

*ÖLÇÜ: max. A3 (29,7 cm x 42 cm )
*SAYI: Her Kategori Ýçin max. 3’er Adet Eser.
*FORMAT: 300 Dpi. JPEG.
*TEKNÝK: Serbest
*Biyografi, 1 Fotograf.
*Ýletiþim Bilgileri
*SON TARÝH: 20 TEMMUZ 2012
*ÖDÜL: Beþ Kategori 1.sine 1.000.00’er Reais (R$).
Büyük Ödül: 5 Kategori Arasýnda Seçilecek 1.ye 10.000.00 R$
*TÖREN: 18 Aðustos 2012
*ADRES: 39º Salão Internacional de Humor de Piracicaba/
Secretaria Municipal da Ação Cultural
Av. Maurice Allain, 454- Caixa Postal 12- CEP 13.405-123-
Piracicaba- SP Brasil
*E-MAIL ADRESLERÝ:
-Karikatür: premiocartum@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
-Bant Karikatür: premiotira@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
-Portre Karikatür: premiocaricatura@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
-Konulu Bölüm: premiointolerancia@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br .
-Heykel Bölümü: premiocharge@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br
*WEB: http://salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br/humor/


8th INTERNATIONALE GOLDEN SMILE CARTOON BIENNIAL,
KASIM 2012, BELGRADE / SERBIA- 20 AÐUSTOS 2012
*KONU: A) ‘Tenis’ B) Portre
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ýle..
*ORJÝNAL: Evet
*DÝJÝTAL: Evet. Islak Ýmzalý
*FORMAT: 300 dpi, (JPEG,TIFF, PSD). CD Ýle Sunum Ýsteniyor.
*TEKNÝK: Sadece Güzel Sanat ya da Grafik Sanat Teknikleriyle
Hazýrlanmýþ Eserler Kabul Edilecektir.
*SAYI: Serbest
*ÖLÇÜ: min. A4, max. A3
*FORM ÝÇÝN: http://karikaturculerdernegi.com/bilgipdf/golden.pdf
*SON TARÝH: 20 AÐUSTOS 2012
*ÖDÜL: Altýn Madalya+1.500 EUR, Gümüþ Madalya+1.000 EUR,
Bronz Madalya+500 EUR, Karolj Seleš Onur Ödülü UCS FECO
*ADRES: ULUPUDS ("The Golden Smile") Terazije 26/II,11000
BELGRADE / SERBIA
*Eser Arkasýna Ýletiþim Bilgileri Yazýlmalý.
*ZARF ÜZERÝNE: Gümrük sorunlarýyla karþýlaþmamak için zarfýn üzerine lütfen
‘DOCUMENT, NO VALUE’ ibaresini yazýnýz!..
*E-MAIL: kustos@ulupuds.org.rs
ulupuds@beotel.net
jugovlah@yahoo.com
*TEL / FAX: +381 11 2685 780
*WEB: http://www.ulupuds.org.rs/index1.php
http://www.fecoserbia.com


6TH EDITION HÝCÝV GRAFÝK FUARI, BUCOVINA / ROMANYA, 15 EYLÜL 2012
*KONU: "Zengin ve Yoksul"
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) Ya da E-mail (@) Ýle.
*Ýletiþim Bilgileri (Fotograf ve Biyografi Dahil) Gönderilmeli.
*FORMAT: 300 Dpi, A4,
*SAYI: max. 5 Adet Eser.
*TEKNÝK: Sebest.
*SON TARÝH: 15 EYLÜL 2012
*ALBÜM: Sergiye Seçilenlere.
*ÖDÜL: Bucovina Ödülü 500 EUR + Diploma +Altýn Madalya.
1., 2., 3. ye Madalya + Diploma.
*SERGÝ: Kasým 2012
*E-MAIL: contact@artboa.ro
*ADRES: Bucovina Muzeum,
Str. Þtefan cel Mare, no.: 33,
Suceava, cod: 720003, ROMANIA
*WEB: http://www.muzeulbucovinei.ro/


10. ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
"KARPIK 2012"
OPOLSKIE / POLONYA – 30 EYLÜL 2012
*KONU: ‘Balýk, Balýkçý, Olta, Balýkçýlýk’
*GÖNDERÝ TÜRÜ: Posta (P) ile..
*ÖLÇÜ: max. A4 (21cm x 29,7cm)
*SON TARÝH: 30 EYLÜL 2012
*ÖDÜL: 2500, 1500 PLN
*ADRES: Osrodek Kultury
(2012 KARPIK)
UL. MIKOLAJA Reja 1
49-100 NIEMODLIN
WOJ. Opolskie- POLONYA
*E-MAIL: ok@niemodlin.pl
*WEB: http://www.okniemodlin.org/cms/php/strona.php3?cms=cms_oskun


I INTERNATIONAL COMPETITION OF GRAPHICAL HUMOUR "CULTURAL CORRESPONDENCES".
SPAIN – 12 EKÝM 2012
*KONU: "KÜLTÜREL yazýþmalar" (Geçmiþten Günümüze Kültürel Etkileþim)
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle..
*Yayýmlanmamýþ olmalý.
*Eser(ler)de Yazý Varsa, Ýspanyolca ya da Fransýzca Olmalý.
*FORMAT: min. 72 pixel. max. 800×600. JPEG
*SAYI: max. 3 Eser
*TEKNÝK: Siyah-Beyaz ya da Renkli
*SON TARÝH: 12 EKÝM 2012
*ÖDÜL: 500 EUR, Çizgi roman, Diploma
*E-MAIL: ?
*WEB: http://saure.3emultimedia.net/Concursos/Concurso.aspx?t=2&i=1&Lang=EN


2nd SHIROZHAN INRENATIONAL CARTOON COMPETITION,
IRAN – 22 KASIM 2012
*KONU: Serbest
*GÖNDERÝ TÜRÜ: E-mail (@) Ýle..
*FORMAT: 500kb. 100dpi. RGB ya da JPEG
*ÖLÇÜ: max. A4
*SAYI: Serbest
*SON TARÝH: 22 KASIM 2012
*ÖDÜL: 6, 5, 4 Bin Rials + Teþekkür Plaketi.
7 Çizere Hediyeler+Teþekkür Plaketi
*E-MAIL: info@shirozhan.com
*WEB: http://shirozhan.com/index.php?lang=en&mod=contests&id=41