HAPPY NEW YEAR..

2011-happynewyear-bant.jpg

1-christmas-er.jpg

HAPPY NEW YEAR!

ERDOGAN KARAYEL
-GERMANY

1-christmas-oguz.jpg
1-christmas-oguz5.jpg

OGUZ GÜREL-TURKEY

1-christmas-ferrero.jpg

FERREOL MURILLO FUENTES-BRAZIL

***

2011 Kez Cin Cin

Yeni yil icin
2011 kez
Cin Cin
Iyi ki geldin
Uzaydan ne getirdin
Marduk yolda mi
Selâm soyleseydin
Bari sen felâketleri
Erteleseydin
Neydin meydin
Yumruk mezesiyle
Herseydin
Cin Cin
Kadehlerdesin
Sen hep yerinde kal
Maya gelsin
2012 gelmesin…

2011 Times

Happy horoscopes
Abundant scopes
Paths without stones
Passtimes jocous
Year grandiose

Nothing morose
Endings in rondos
Wishes for the love of juliet and Romeos

Yuppy jobs
Elite life on the rocks
Aspirations under the rose
Re-creation with wows…

Ayten Suvak

ASlolan Asktir

***

Kenan SINANOGLU

2011 Cin Cin . . .

Cumleten cin cin
2011 icin
Sevincler artsin . . .

– Tum varliklar mutlansin –

firuzkutal-bant.jpg

ctesianneleri-firuz.jpg

"Cumartesi Anneleri"
25.12.2010 tarihinde Ýstanbul, Galatasaray’da 300. kez oturacaklar.
Çizgimle onlarý destekliyorum

Firuz Kutal

worldcartoonists-bant.jpg

1-erdaleren-oktay.jpg

"ERDAL EREN" ANISINA…
OKTAY BINGÖL

mav-captain.jpg

MARIAN AVRAMESCU-ROMANIA


seyran-kmr.jpg

SEYRAN CAFERLI-AZERBAIJAN

mkaraman.jpg

MEHMET KARAMAN-SWITZERLAND

The 7th International Cartoon Contest SYRIA 2011

The 7th International Cartoon Contest SYRIA 2011

Under auspices of the Syrian Ministry of Information
Syria Cartoon website presents:
The 7th International Cartoon Contest SYRIA 2011
Regulations:

  • Theme: Plastic Surgery

  • Only 1 cartoon, A4, 300 dpi, JPG/JPEG and free techniques.
  • Deadline 20/2/2011
  • Prizes: Golden, Silver, Bronze and 5 Special Prizes.
  • Only cartoons which will be selected for the exhibition, will receive

certificate and the contest album.

  • Jury members will be considered as participants in the exhibition and

represent their own countries. Their names will be automatically
added to the List of Participants.

  • Cartoons can be used for any promotion purposes (printing, websites,

posters, invitation cards….etc) without the permission of the artist and
without any payment.

  • Cartoons with sexual or nudity contents will not enter the contest.
  • Cartoons must be sent to:

fecosyria@gmail.com
along with artist’s recent C.V, address(doc format ), and personal photo.

  • Results and contest album (PDF) will be published on Syria Cartoon

website:
http://www.syriacartoon.net/
Raed Khalil
President and Director
Thank you for participation

syrai cartoon website
Tel: (+963) 944-704973

HICABI DEMIRCI-TURKEY

hicabidemirci-bant.jpg

hico-wall2.jpg


ACIK MEKTUP
 

 

Sayin Akdag Saydut,

Beni cartooniststurkey@yahoogroups.com adli kurdugunuz gruptan

bloklamanizin veya atmanizin farkedilmiyecegini mi sandiniz?

Yurekli bir sekilde bunu yazabilirdiniz.

Iktidarlarin karikaturculerden cekindigi soylenir hep,

karikaturculerin de kendi meslektaslarinin soyliyeceklerini sansurleyecegi,

dogrusu hic aklima gelmezdi.

Acaba siz kimin iktidarini koruyorsunuz?

Sanirim "tornadan cikmis" tek tip anlayisin olmasini istiyorsunuz!

Merak etmeyin, beni atarak amaciniza bir adim daha yaklastiniz.

Kursuden konusmak isteyenleri susturucu kullanarak konusturmuyor,

grupta farkli dusunceleri yazanlari atiyorsunuz.

Yazdiklarinizda ve cizdiklerinizde talep ettiginiz "demokrasi"nin

uygulamalarinizdaki samimiyeti ortadadir.

Ayrica bu olup bitene seslerini cikarmayanlar "demokrasi"nin

bir gun kendilerine de lazim olacagini unutmamalilar.

"Biz susmak istiyoruz" diyorlarsa yapacak hicbirsey yok.

Biliyorum ki sira asla onlara gelmiyecektir.

O zaman bir onerim olacak grup ismiyle ilgili;

suyasabunadokunmayanlar@yahoogroups.com

adi sizin uygulamalariniza eminim daha cok yakisacaktir.

Saygilarimla
 

Hicabi Demirci

 

WORLD CARTOONISTS….

worldcartoonists-bant.jpg

christmas-feridun.jpg

FERIDUN DEMIR-TURKEY

faez-newyear.jpg

FAEZ ALIDOUSTI-CANADA

david-tv.jpg

DAVID BALDINGER-USA

wikileaks-mario.jpg

MARIO SUGHI-IRELAND

wikileaks-naji.jpg

NAJI BENAJI-MOROCCO

1-news-bant.jpg

erdaleren-aa.jpg

ERDAL EREN ANISINA…

ATILLA ATALA-TURKEY

00-afis-genel.jpg

5.Geleneksel Barolar Birliði "ÝNSAN HAKLARI" karikatür sergisi video kataloðu.

5th. Traditional Cartoon Exhibition of "HUMAN RIGHTS" organized by
The Bar Association of Turkey and Nezih Danyal Cartoon Foundation-2010
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WKJlRpqUuiw

SERGI PDF DOKÜMANI:

http://files.donquichotte.org/TBB-sergi katalog.pdf

SENDER: RECEP BAYRAMOGLU

16. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý – 2011

16. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý – 2011

Beþiktaþ Belediyesi ve Karikatürcüler Derneði iþbirliðince düzenlenen geleneksel karikatür yarýþmasýnýn bu yýl on altýncýsý yapýlýyor.

6 Mart 1995 tarihinde vefat eden, ömrünü karikatüre adamýþ deðerli sanatçýlarýmýzdan Nehar Tüblek adýna Beþiktaþ Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði iþbirliðince düzenlenen geleneksel karikatür yarýþmasýnýn bu yýl on altýncýsý yapýlýyor. Hem deðerli karikatürcü Nehar Tüblek’i anmak hem de karikatür sanatýnýn yaygýnlaþmasýný saðlamak için sizleri bu yarýþmaya katýlmaya çaðýrýyoruz.

Yarýþma Konusu: "DÜNYA HALÝ"

Ödüller: Birincilik Ödülü: 3.000 TL Ýkincilik Ödülü: 2.500 TL Üçüncülük Ödülü: 1.800 TL 3 Adet Mansiyon: Her biri 1.000 tl Beþiktaþ Belediyesi Onur Ödülü: 1.500 TL

Diðer Özel Ödüller: Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Özel Ödülü, Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü, Kabataþ Lisesi Eðitim Vakfý Özel Ödülü, Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü, Dünya Yayýncýlýk Özel Ödülü, Nehar Tüblek Ailesi Adýna Özel Ödül, Genç Karikatürcüler Derneði Çocuklarý özendirme ödülleri,

(Özel ödüller; onur plaketi olarak verilecektir. Ancak özel ödül verecek olan kuruluþlar isterlerse, buna parasal bir katkýda da bulunabilirler.)

Seçici Kurul: Ýsmail Ünal (Beþiktaþ Belediye Baþkaný), Kemal Çiloðlu (Beþiktaþ Belediye Baþkan Vekili), Tonguç Yaþar (Karikatürcü), Erdoðan Bozok (Karikatürcü), Ýbrahim Tapa (Karikatürcü), Aziz Yavuzdoðan (Karikatürcü), Ahmet Öztürklevent (Karikatürcü)

Son katýlým tarihi: 05 Þubat 2011

Yazýþma Adresi : Þerife Ayvere Özmüþ Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Baþlýk Sok. No: 1 Beþiktaþ/Ýstanbul